Registreren

Wervelbedfilter

Het wervelbedfilter

bubble magus Het wervelbedfilter werkt als volgt.: Een wervelbedfilter is in het algemeen een verticale doorzichtige buis waarin het water via een smalle buis tot onderin het filter wordt gebracht. Het stroomt daarna door het filtermedium (in korrelvorm) heen naar boven toe en loopt bovenin het filter er weer uit. Door deze opwaardse waterverplaatsing begint het filtermedium te bewegen en dit voorkomt het samenklitten: Het filtermedium wordt langdurig optimaal en met een hoog rendement gebruikt. Het wervelbedillter is met name geschikt voor de inzet van fosfaatkillers, actief kool en biopellets etc. Eigenlijk .alles wat in korrelvorm is . Als deze korrels in een panty op de bodem van de sump worden gelegd, werkt het ook wel enigszins maar in een wervelbed filter is het beoogde rendement veel hoger en het gaat langer mee.

    bubble magus
  1. Fosfaatverwijderen met fosfaatkiller. Dit is ijzer- of aluminiumhoudend materiaal wat fosfaat chemisch bindt. Na verloop van tijd raakt het echter verzadigd van fosfaat en moet het worden vervangen om de werking te continueren. Afhankelijk van het fosfaat gehalte (PO4) is dat om de vier weken. Stijgt het PO4 gehalte dan eerder, stijgt het niet dan is het nog steeds werkzaamheden.

  2. bubble magus
  3. Actief kool: Dit word gebruikt voor de adsorptie van giftige stoffen waaronder ook de netelcellen van steenkoralen en anemonen. Daarnaast ook kleurstoffen waardoor het water helder blijft. Gevolg: de toppen van de koralen kleuren feller. Ook hier doe je ongeveer 4 weken mee voor het verzadigt is. Als het dan niet wordt verwijderd, komen alle stoffen geleidelijk wee r in oplossing!

  4. bubble magus
  5. BioPellets: Deze pellets zijn gemaakt van biologisch afbreekbare polymeren en bevorderen de groei van aerobe en bacterien bijgevolg gelijktijdig nitraat en fosfaat consumeren. De bacterien benutten het koolstof uit de pellets terwijl nitraat en fosfaat uit het water word verwijderd. Deze conversie van organische BioPellets (samen met anorganisch stikstof en fosfor) naar microbiele biomassa wordt immobilisatie genoemd. Bovendien zullen er anaerobe lagen zich gaan ontwikkelen, resulterend in extra denitrificatie. De overvloed aan bacterien zullen worden geconsumeerd door filtervoeders en andere organismes zoals sponzen en koralen of worden afgeschuimd via de afschuimer. De korrels worden langzaam verbruikt door de bacterien. Voeg daarom iedere 6-12 maanden nieuwe korrels toe, afhankelijk van de bezettingsgraad van het aquarium en de waterbelasting door voeren.


  6. bubble magus
  7. Biologisch zand of wervelbedzand: Door het wervelen van fijne zandkorrels met aangehechte bacterien in een opwaartse waterstroom ontstaat een intensief contact momente. Hierdoor staat het gehele oppervlak van de zandkorrel ter beschikking voor de filterwerking van bacterien. Een zandwervelbedfilter is ten opzichte van een nat-droogfilter van dezelfde grootte meer dan 20 keer zo efficient. Hierdoor kan een klein filter grote aquaria reinigen. Een zandfilter maakt een bak volkomen helder maar heeft ook een nadeel: Het produceert uiteindelijk nitraat aangezien dit een biologisch filterproces is. Zodoende wordt dit vrijwel alleen in Fish-only aquaria toegepast.